Номер проекту 101094386
Акронім проекту EUSPACED
Конкурс ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH
Тема ERASMUS-JMO-2021-MODULE
Тривалість проекту 36 місяців (01 листопада 2022 – 31 жовтня 2025 року)

Проект має за мету досягнення наступних цілей:

– вивчення поняття «безпека» у його діахронічному та міжкультурному розвитку як основного компоненту європейських цінностей, розширення сучасних міждисциплінарних знань про цей феномен та розуміння ролі, яку відіграє безпека у розвитку когнітивних здібностей українських та іноземних студентів.

– розповсюдження та впровадження концепції щодо створення безпечного освітнього середовища в університеті; переваг і викликів Угоди про асоціацію між Україною і ЄС; впливу усвідомлення значущості безпеки як базової європейської цінності на основні цільові групи та українське суспільство.

– аналіз можливості й доцільності імплементації безпечного освітнього середовища на базі європейських культурних цінностей в українських реаліях сьогодення.

– визначення перспектив імплементації в Україні європейського досвіду створення безпечного освітнього середовища.

– дослідження основних принципів безпеки у міжкультурній комунікації та реалізації культурної політики ЄС.

Цільова група: науковці, викладачі, студенти та аспіранти, дослідники, громадські діячі, широкий загал

Підготовка публікацій: навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, збірки навчальних програм, матеріали конференцій.

Проведення наукових лінгвістичних та міждисциплінарних  досліджень щодо впливу депривації первинної адаптивної потреби людини у безпеці на її когнітивні здібності та способи корегування такого впливу.

Очікувані результати: просування культури безпеки в галузі європейської інтеграції / європейської сфери безпеки в освітньому середовищі, а також стимулювання досконалості в навчанні та дослідженнях європейської безпеки.

Результати будуть спрямовані на гармонізацію політики ЄС у галузі безпечного освітнього середовища іноземців.

Консультант проекту – Пасько Олег Віталійович, к.е.н., доц., завідувач науково-дослідної частини, доцент кафедри обліку та оподаткування СНАУ.

Бухгалтер проекту – Мазіна Наталія Миколаївна