Ця сторінка призначена для публікації як річних, так і різних спеціальних звітів. Річні звіти проектів покликані служити додатковим (доповнюючи дані постійного звітування на FTOP) джерелом інформації для офіцера ЄС щодо виконання проектом своїх зобов’язань, оскільки проект співфінансується Європейським Союзом.

Крім того, щорічні звіти слугуватимуть команді проекту для поступового збору інформації про показники ефективності імплементації проекту. Усі ці звіти відкриті для всіх користувачів, тому, сподіваємось, широке коло інших зацікавлених сторін також знайде щось корисне в цих звітах.