Jean Monnet Chair EU Climate Leadership

620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR

Спрямованість України на західне партнерство та врахування європейської інтеграції зумовлює необхідність наукових досліджень, а також поширення серед викладачів та студентів європейського досвіду з наступним впровадженням його елементів в освіту та дослідження на всіх рівнях.
Україна намагається зменшити свій внесок у глобальне потепління, розробити та впровадити політику щодо зміни клімату, що підтверджується розробленою та затвердженою Стратегією розвитку України з низьким рівнем вуглецю до 2050 року. Ця Стратегія повинна реалізовуватися не лише на рівні підприємств, організацій, урядів та міжурядових громад, а й на рівні змін свідомості кожного громадянина.

Тому метою даного проекту є формування:

Досягнення цієї мети ми бачимо через реалізацію таких конкретних цілей:

В результаті реалізації проекту: