ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ – БРОШУРА: ЗАВАНТАЖИТИ 

ІНФОРМАЦІЙНІ БРОШУРИ ПРО ПРЕДМЕТНУ ОБЛАСТЬ ПРОЄКТУ: ВИПУСК 2022-1