Коваленко Ігор Миколайович

Доктор біологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор біологічних наук, професор
E-mail: kovalenko_977@ukr.net
Researcher ID: V-1532-2018
ORСID: https://orcid.org/0000-0003-4957-2352
Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=L3mXCkgAAAAJ

Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004309801517

Інстаграм:  https://instagram.com/kovalenko.ihor?utm_medium=copy_link

 

Народився 29 серпня 1977 року в м. Лебедин Сумської області.
1994-1999 – навчання на агрономічному факультеті Сумського сільськогосподарського інституту (зараз Сумський національний аграрний університет), спеціальність «Агрономія», диплом спеціаліста з відзнакою
2017-2018 – навчання в магістратурі на факультеті агротехнологій та природокористування Сумського національного аграрного університету, спеціальність «Екологія».
2017-2018 – навчання в магістратурі на факультеті агротехнологій та природокористування Сумського національного аграрного університету, спеціальність «Лісове господарство».
1999-2003 – навчання в аспірантурі Сумського сільськогосподарського інституту (зараз Сумський національний аграрний університет), спеціальність03.00.06 – «Ботаніка».
04.1999 – 11.1999 – працював агрономом-насіннєводом у навчально-дослідному господарстві СДАУ Сумського району Сумської області;
2000-2017 – працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, кафедри ботаніки та фізіології с.-г. рослин (нині екології та ботаніки).

2003 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 – «Ботаніка» на тему «Структура популяцій основних домінантів трав’яно-чагарничкового ярусу лісових масивах Деснянсько-Старогутського національного парку».
2007-2022 – декан факультету агротехнологій та природокористування Сумського національного аграрного університету.

2016 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – «Екологія» на тему «Еколого-біологічні властивості трав’яно-чагарничкового покриву лісових екосистем Північного Сходу України».
04.2017-08.2017 – працював професором кафедри садово-паркового та лісового господарства.
З 09.2017 і по теперішній час – професор кафедри екології та ботанікиСумського національного аграрного університету.
2017 – отримав вчене звання доцента кафедри ботаніки та фізіології с.-г. рослин (нині екології та ботаніки) Сумського НАУ.
2017 – отримав вчене звання професора кафедри садово-паркового та лісового господарства Сумського НАУ.
З 08.2022 призначений на посаду проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Сумського НАУ.

Основні навчальні дисципліни: «Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення», «Урбоекологія та фітомеліорація», «Ботаніка».

Напрям наукових досліджень: «Моніторинг біорізноманіття, стану та динаміки популяцій рослин в екосистемах Північного Сходу України як складових стійкості рослинного покриву» (номер держреєстрації 0110U007592); «Стан і динаміка фітопопуляцій в екосистемах Північного Сходу України за умов різного ступеня та характеру антропогенного впливу» (номер державної реєстрації: 0115U007150).

Грантова, дербюджетна та госпдоговірна тематика: Науковий керівник міждисциплінарного проекту за темою «Біолого-екологічні особливості вирощування Ginkgobiloba L., як органічної сировини, у фармацевтичних цілях шляхом створення плантацій в умовах Північно-східного Лісостепу України» (2017/2020).
Науковий керівник за темою «Поліпшення навичок з лабораторної практики у фахівців агропродовольчого сектору Східної Європи / Ag-Lab 586383-EPP-1-2017-SI-EPPKA2-CBHE-JP ERASMUS + KA2» (2017/2020).

Підвищення кваліфікації (стажування): Участь у роботі міжнародної експертної групи щодо внесення змін у навчальні плани підготовки студентів аграрних спеціальностей рівня бакалавр у рамках реалізації проекту Erasmus+ Від теоретично-орієнтованого до практичного навчання у аграрній сфері/ TOPAS 585603-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2020 рр.);
Робота у складі міжнародної експертної групи щодо впровадження нової спеціальності Лабораторна справа у агрономії у рамках реалізації проекту “Поліпшення навичок спеціалістів з лабораторної практики у фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи» (Ag-Lab) 586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2020 рр.);
Стажування за програмою «Від теоретично орієнтованого до практичного навчання в аграрній сфері Topas 585603-EPP-1-2017-DE-EPPKF2-CBHE-JP ERASMUS + KA2» (2017/2020);
Стажування за програмою«Програма академічної мобільності «Еразмус+ КА1» у рамках партнерської Еразмус угоди між університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина) та СНАУ» (2017/2020) (11-18.11.2017, Трієсдорф; 13.03.2019, Київ, Україна; 15-16.04.2019, Франція);
Стажування за програмою «Розвиток сталого сільського господарства – 360° оцінка фермерського господарства та розробка спільної стратегії розвитку» ТОВ Nestle та Швейцарське бюро співробітництва в Україні (2017/2018);
Стажування за програмою «Європейські освітні програми для України та можливості співпраці з представництвом ЄС» (Представництво Європейського Союзу в Україні,14 березня 2019 року).
Член Національного екологічного центру України

Член Сумської філії українського товариства ботаніків

Головний редактор  журналу ” Вісник Сумського Національного аграрного університету. Серія “Агрономія і Біологія”; член редколегії Наукового журналу “Вісник аграрної науки Причорномор’я”

Член науково-технічної ради Національного природного парку “Деснянсько-Старогутський ”

Заступник голови Галузевої експертної ради Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти за галуззю 10 “Природничі науки” зі спеціальності 101 “Екологія”

Член ради у складі секції 23 “Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії” Наукової ради Міністерства освіти і науки

Член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Лісове господарство” м. Харків

Член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Біологія” м. Харків

Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник аграрної науки Причорномор’я» (Миколаївський національний аграрний університет)

Рецензування наукових статей в Ukrainian Journal of Ecology (м. Дніпро), Journal Folia Forestalia Polonica (Польща)

Член робочої групи з питань природно-заповідного фонду комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування

Член Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій

Член Координаційної ради Національної академії аграрних наук України

 

Інша інформація: Нагороджений знаком “Петро Могила” (№ 1109);
Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (№ 125343);
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України (№ 27226); нагороджений Почесною грамотою Президії Національної Академії аграрних наук України за вагоме сприяння розвитку наукових досліджень, вирішенню найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадження результатів досліджень у практику.