CТАНЬ ЕКСПЕРТОМ З КЛІМАТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА РАЗОМ ІЗ СНАУ!

ВІДКРИВАЄМО НАБІР ЗДОБУВАЧІВ (БАКАЛАВРІВ) НА СЕРТИФІКАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС “ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КЛІМАТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС”

Викладання курсу здійснюється в рамках міжнародного грантового проєкту Erasmus+ Jean Monnet Chair “EU Climate Leadership” 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR.
Курс розрахований на здобувачів освітнього рівня “Бакалавр” усіх спеціальностей.

Обсяг курсу: 2 кредити ЄКТС (ІІ семестр 2022-2023 н.р.).
Початок вивчення курсу: 1 березня 2023 рр. Тривалість навчання: 3 місяці.
Дата завершення реєстрації на курс: 20 лютого 2023.

Реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/GjO5KB2.
По завершенню вивчення курсу здобувачі зможуть навчитися аналізувати міжнародні та вітчизняні нормативно-правові документи з екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, збереження біорізноманіття та протидії кліматичним змінам; демонструвати розуміння основних принципів формування міжнародної та вітчизняної екологічної політики в розрізі різних галузей господарства; здійснювати ретроспективний аналіз екологічної політики ЄС та України, зокрема в частині виконання угоди про асоціацію Україна-ЄС; використовувати європейські підходи до управління діяльністю, засновані на принципах забезпечення кліматичної безпеки, застосовувати кліматичні знання при розробці проєктів післявоєнної відбудови України та ін.

ВІДКРИВАЄМО НАБІР ЗДОБУВАЧІВ (МАГІСТРІВ/АСПІРАНТІВ) НА СЕРТИФІКАТНИЙ ПОГЛИБЛЕНИЙ КУРС З ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КЛІМАТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

Викладання курсу здійснюється в рамках міжнародного грантового проєкту Erasmus+ Jean Monnet Chair “EU Climate Leadership” 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR.
Курс розрахований на здобувачів освітнього рівня “Магістр”, “PhD” природничих спеціальностей.
Обсяг курсу: 4 кредити ЄКТС (ІІ семестр 2022-2023 н.р.).
Початок вивчення курсу: 15 лютого 2023 рр. Тривалість навчання: 3 місяці.
Дата завершення реєстрації на курс: 5 лютого 2023.

Реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/LjO50CP.
По завершенню вивчення курсу здобувачі зможуть навчитися здійснювати порівняльний аналіз європейської та вітчизняної законодавчої бази з екологічної безпеки, протидії та адаптації до кліматичних змін; демонструвати розуміння основних принципів формування міжнародної та вітчизняної екологічної політики; доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу; використовувати європейські підходи до управління діяльністю в різних галузях господарства, засновані на принципах екологічної безпеки та адаптації до кліматичних змін; застосовувати екоцентричні підходи для вироблення стратегії прийняття кліматосумісних рішень у різних галузях господарства, у тому числі при формуванні програм післявоєнної відбудови України.