Вид публікації: навчальний посібник

Назва публікації: Оцінка впливу на довкілля: впровадження природоохоронних практик та кліматичної політики ЄС

Автори: Мельник О. С., Скляр В. Г., Коваленко І. М., Васькіна І. В., Шерстюк М. Ю.

Видання:Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет. 2021 – 143 с.

Read more